Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – JETJE

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke
overeenkomst die met de consument wordt gesloten.
Wij hebben het recht deze
algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat
steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op
onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

1 Producten
Wij verkopen baby en kinder-artikelen bestaande veelal uit handgemaakte producten.

2 - Betalingen
De prijs van de producten staat in onze webshop
aangegeven. Je kunt in onze webshop betalen d.m.v. IDEAL
De verzendkosten komen voor rekening van de koper.

3 - Leveringen
Wij leveren het product af op het adres dat bij de bestelling
is opgegeven. Je kunt je adres niet meer wijzigen als wij het
pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de
distributie. Wanneer onze producten afgegeven zijn bij onze Post.NL locatie en wij daarvan bewijs hebben is de verantwoording van de levering bij Post.NL.
Wij doen ons best om je bestelling zo snel
mogelijk te leveren. Indien de bestelling vertraagd is,
stellen wij je hiervan zo snel mogelijk schriftelijk op de
hoogte.

4 - Retour
Je mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat
je het hebt ontvangen, terugsturen. Uitzondering hierop zijn
producten die op wens zijn gemaakt, deze kunnen
niet geretourneerd worden. Retours dienen vooraf
per email aangemeld te worden. Nadat
je van ons een bevestiging hebt ontvangen, dien je het product
binnen 14 dagen op te sturen. Als wij het product hebben ontvangen,
storten wij binnen 30 tot 60 dagen het volledige
aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor
rekening van de koper. Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken
of je het product wilt behouden, moet je zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Je mag het product alleen uitpakken
en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of je het
product wilt houden.

5 - Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Jetje, van het personeel en de producten van Jetje voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Jetje is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
Jetje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Jetje.
De aansprakelijkheid van Jetje is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Jetje. dan wel tussen Jetje en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Jetje, is Jetje niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Jetje.
De verantwoordelijkheid voor het in acht nemen van de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften ligt bij de eindgebruiker, deze staan tevens vermeld op de website van Jetje. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden wordt er bevestigd dat er kennis genomen is van de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften van de verschillende artikelen.
Geschillen kunnen door de consument voorgelegd worden aan de geschillencommissie via het ODR platform

6 - Intellectuele eigendomsrechten
(a) Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten,
beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en
andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij
in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jou gebruik
mag hier geen inbreuk op maken.

7 - Klachtenregeling
Als je een klacht hebt over de uitvoering van de
overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo
snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar
ons door via de contactgegevens op onze website. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk
afhandelen, uiterlijk binnen 14 dagen nadat we de klacht
hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te
wikkelen, ontvang je binnen 7 dagen een bevestiging van je
klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord
verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen,
ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

8 - Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met
je sluiten, is het Nederlands recht van toepassing. In het
geval van een geschil is de rechter te Midden Nederland
bevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN – JETJE

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke
overeenkomst die met de consument wordt gesloten.
Wij hebben het recht deze
algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat
steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op
onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

1 Producten
Wij verkopen baby en kinder-artikelen bestaande veelal uit handgemaakte producten.

2 - Betalingen
De prijs van de producten staat in onze webshop
aangegeven. Je kunt in onze webshop betalen d.m.v. IDEAL
De verzendkosten komen voor rekening van de koper.

3 - Leveringen
Wij leveren het product af op het adres dat bij de bestelling
is opgegeven. Je kunt je adres niet meer wijzigen als wij het
pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de
distributie. Wanneer onze producten afgegeven zijn bij onze Post.NL locatie en wij daarvan bewijs hebben is de verantwoording van de levering bij Post.NL.
Wij doen ons best om je bestelling zo snel
mogelijk te leveren. Indien de bestelling vertraagd is,
stellen wij je hiervan zo snel mogelijk schriftelijk op de
hoogte.

4 - Retour
Je mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat
je het hebt ontvangen, terugsturen. Uitzondering hierop zijn
producten die op wens zijn gemaakt, deze kunnen
niet geretourneerd worden. Retours dienen vooraf
per email aangemeld te worden. Nadat
je van ons een bevestiging hebt ontvangen, dien je het product
binnen 14 dagen op te sturen. Als wij het product hebben ontvangen,
storten wij binnen 30 tot 60 dagen het volledige
aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor
rekening van de koper. Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken
of je het product wilt behouden, moet je zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Je mag het product alleen uitpakken
en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of je het
product wilt houden.

5 - Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Jetje, van het personeel en de producten van Jetje voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Jetje is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
Jetje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Jetje.
De aansprakelijkheid van Jetje is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Jetje. dan wel tussen Jetje en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Jetje, is Jetje niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Jetje.
De verantwoordelijkheid voor het in acht nemen van de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften ligt bij de eindgebruiker, deze staan tevens vermeld op de website van Jetje. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden wordt er bevestigd dat er kennis genomen is van de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften van de verschillende artikelen.
Geschillen kunnen door de consument voorgelegd worden aan de geschillencommissie via het ODR platform

6 - Intellectuele eigendomsrechten
(a) Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten,
beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto`s, beelden en
andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij
in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jou gebruik
mag hier geen inbreuk op maken.

7 - Klachtenregeling
Als je een klacht hebt over de uitvoering van de
overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo
snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar
ons door via de contactgegevens op onze website. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk
afhandelen, uiterlijk binnen 14 dagen nadat we de klacht
hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te
wikkelen, ontvang je binnen 7 dagen een bevestiging van je
klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord
verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen,
ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

8 - Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met
je sluiten, is het Nederlands recht van toepassing. In het
geval van een geschil is de rechter te Midden Nederland
bevoegd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 Jetje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel